Churches of deanery of Vishnevo
Parish of the church of St. Nicholay the Wonderworker , Nikolaevshchina village
00
Address: Yazepa Lesika street /2a, Nikolayevshchina
Churches of deanery of Vishnevo
Assumption of the Blessed Virgin Mary in Noviy Sverzhen village
00
Address: Nesvizh str/ 17, Noviy Sverzhen, Stolbtsovsky
Churches of deanery of Vishnevo
Parish of the church of the Holy Prophet John the Baptist in Vishnevets
00
Address: Nesvizhskaya street/38d, Vishnevets village
Churches of deanery of Vishnevo
Parish of the church of the Icon of the Mother of God “The Inexhaustible Chalice”, Veliky Dvor village
00
Address: Demidovich Street/60, Veliky Dvor, Stolbtsovsky
Churches of deanery of Vishnevo
Parish of the church of the Intercession of the Most Holy Mother of God Osipovshchina village
00
Address: Lenin Street/ 1, Osipovshchina village , Stolbtsovsky
Churches of deanery of Vishnevo
Parish of the church of the Nativity of the Most Holy Mother of God, Stariy Sverjen village
00
Address: Kolkhoznaya Street / 7a, Stary Sverzhen, Stolbtsovsky
Churches of deanery of Vishnevo
Приход храма Святого великомученика Георгия Победоносца д. Бельковщина
00
Address: Belkovshchyna village/11a , Stolbtsovsky district
Churches of deanery of Vishnevo
The parish of the church of the Holy martyrs of Faith, Hope, Love and their mother Sophia in Opechki village.
00
Address: Tsentralnaya str., Semenchitsy village, Stolbtsovsky