Piskopos Pavel, Rab’bin Kutsal Hayat Veren Haçı, Rakov’daki bahar ve yazı tipinin Yüceltilmesi onuruna şapelin kutsanması ayinini gerçekleştirdi

piskoposun bakanlığı

12 Eylül 2022’de Molodechno ve Stolbtsi’den Piskopos Pavel, Volozhinsky bölgesi Rakov kasabasında bir yay ve yazı tipi olan Rab’bin Kutsal Hayat Veren Haçının Yüceltilmesi onuruna şapelin kutsanması ayinini gerçekleştirdi.

Başpiskopos Molodeçno Piskoposluk Başpiskoposu Sekreteri Vitaly Bogdanenok, Rakovsky dekanlığı din adamları olan Rakovsky kilise bölgesi Başpiskoposu Sergiy Lepin’in dekanı tarafından birlikte sunuldu.

Deacon’un rütbesi Deacon Dmitry Yatsenko tarafından yapıldı.

İlahi hizmetin sonunda, iktidardaki piskopos cemaatçilere düzenleme sözleriyle hitap etti ve herkese başpiskoposluk kutsaması verdi.

Fotoğraflar

Поделиться в социальных сетях