Valentina Minskaya'nın Kardeşliği
Minsk Aziz Valentine onuruna kardeşlik üyeleri “Hatira” eğitim kampanyasına devam etti.
00
Lenten Ebeveyn Cumartesi günleri boyunca, Aziz Valentina